ประชุมผู้นำอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 24 กรกฏาคม 2560

ประชุมผู้นำอาสากาชาด
วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 นางสาวผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด นายวิชัย อัศวทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน พร้อมคณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด ผู้นำ ประธานรุ่นและผู้ประสานงานรุ่นอาสากาชาดร่วมประชุมผู้นำอาสากาชาดเพื่อติดตามการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2560 และสรุปผลจัดสัมมนาผู้นำอาสากาชดา การรับทราบภารกิจสำนักงานอาสากาชาดพร้อมเตรียมการรับเสด็จฯ งานวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาดในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่