วันที่: 25 สิงหาคม 2557

ประเภท: งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาสากาชาด

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 สำนักงานอาสากาชาด จัดการประชุมผู้นำอาสากาชาดเดือนสิงหาคม โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นประธานเปิดการประชุมและนางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย และระบบฐานข้อมูลอาสาสมัคร การวางแผนกิจกรรมอาสากาชาดตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของสภากาชาดไทย

หมวดหมู่