ประชุมผู้นำอาสากาชาดเดือนกรกฎาคม

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 21 กรกฎาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

21 กรกฏาคม 2557 สำนักงานอาสากาชาด จัดการประชุมผู้นำอาสากาชาดเพื่อติดตามการดำเนินงานประจำเดือนกรกฏาคม โดยมีเรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและนางสิริกันยา ศิริรังษีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นประธานในการประชุม โดยมีการติดตามงานและกิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัคร และการสรุปผลการจัดกิจกรรมตามภารกิจของสภากาชาดไทยซึ่งคณะอาสากาชาดได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้านอาสากาชาดที่เจ็บป่วย งานรับบริจาคดวงตา อวัยวะ การปฏิบัติงานของอาสากาชาดที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ งานเป็นวิทยากรสาธิตกิจกรรมในโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง งานเป็นวิทยากรสาธิตงานประดิษฐ์ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นต้น

หมวดหมู่