ประชุมผู้นำอาสากาชาดเดือนตุลาคม

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 29 ตุลาคม 2561

29 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และรักษาการอุปนายกสโมสรอาสากาชาด เปิดการประชุมผู้นำอาสากาชาด โดยแจ้งถึงเรื่องงานกฐินสโมสรอาสากาชาด ที่จะนำไปทอดที่วัดสระสี่มุม จังหวัดนครปฐม เรื่องงานกาชาดประจำปี 2561 เรื่องงานวันเอดส์โลก เรื่องโครงงานเดินวิ่งการกุศล 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย เรื่องโครงการพัฒนาอาสากาชาดผู้สูงอายุด้านสุขภาพ “รักษ์สุขภาพรักษ์โลก” จากนั้นดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

 

หมวดหมู่