ประชุมผู้นำอาสากาชาดเดือนธันวาคม

ข่าว, งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาสากาชาด

วันที่: 24 ธันวาคม 2557

ประเภท: งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาสากาชาด

ประชุมผู้นำอาสากาชาด
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสกาชาด สภากาชาดไทย และ นางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ได้เป็นประธานในการประชุมผู้นำอาสากาชาดประจำเดือนธันวาคม 2557 โดยมีการแจ้งข่าวสารต่างๆ ได้แก่ งานปีใหม่ ความคืบหน้าเรื่องอาคารสำนักงานอาสากาชาดหลังใหม่ การชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานด้านอาสาสมัครสัมพันธ์ ของสโมสรอาสากาชาด แผนการดำเนินงานกิจกรรมของอาสากาชาดรุ่นต่างๆ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ และ ระเบียบปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆของอาสากาชาด ในปีต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

หมวดหมู่