ประชุมคณะทำงาน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 25 ธันวาคม 2561

อาสากาชาดงานเย็บปักถักร้อย แผนกการประดิษฐ์ ประชุมคณะทำงาน

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นางสาวพจนา ฉ่ำโพธิ์ชา อาสากาชาดผู้ดูแลงานเย็บปักถักร้อย แผนกการประดิษฐ์ ประชุมอาสากาชาดคณะทำงานงานเย็บปักถักร้อย แผนกการประดิษฐ์ เพื่อถ่ายทอดนโยบายการทำงานของอาสากาชาดให้มีความสอดคล้องกับสำนักงานอาสากาชาด และ ประชุมเพื่อติดตามงานในงานเย็บปักถักร้อย แผนกการประดิษฐ์ ตลอดจนมอบหมายงานและทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานให้มีความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ อีกทั้งยังถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2562

พร้อมกันนี้คณะอาสากาชาดงานเย็บปักถักร้อย แผนกการประดิษฐ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพจนา ฉ่ำโพธิ์ชา ในโอกาสได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2561 โดยได้รับรางวัลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จากนั้นคณะอาสากาชาดงานเย็บปักถักร้อย แผนกการประดิษฐ์ มอบของที่ระลึกให้แก่ นางสาวพจนา ฉ่ำโพธิ์ชา อาสากาชาดผู้ดูแลงานเย็บปักถักร้อย แผนกการประดิษฐ์ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2562ที่กำลังจะมาถึง ณ ห้องปฏิบัติงานเย็บปักถักร้อย แผนกการประดิษฐ์ ชั้น2 สำนักงานอาสกาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่