PEA สวัสดีปีใหม่

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 4 มกราคม 2562

การไฟฟ้าภูมิภาค
4 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ให้ นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ้อมคณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เข้าพบ มอบกระเช้าและขอพรเนื่องโอกาสปีใหม่ 2562 ทั้งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ก็ได้มอบกระเช้าและของที่ระลึกเช่นกัน พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่