ออกเยี่ยมผู้ป่วย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 4 มกราคม 2562

วันที่ 4 มกราคม 2562 คณะอาสากาชาดปฏิบัติงานเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก (Home Health Care) ครั้งที่ 1 โดยอาสากาชาดและพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์​ สภากาชาดไทย จากการติดตามอาการพบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับ

 

หมวดหมู่