บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 5 มกราคม 2562

วันที่ 5 มกราคม 2562 มูลนิธิ​อาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)​ยามยาก สภากาชาดไทย และ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นำรถประกอบ​อาหาร​เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)​ยามยาก สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช​ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก (Pabuk)​ โดยได้จัดตั้งครัวเคลื่อนที่บนรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)​ยามยาก สภากาชาดไทย ณ โรงเรียนบ้านก้างปลา ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย เบื้องต้นจะให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์​จะบรรเทาความเดือดร้อนลง

 

หมวดหมู่