ประชุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลอาสาสมัคร

ข่าว, งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาสากาชาด

วันที่: 24 กรกฎาคม 2557

ประเภท: งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาสากาชาด

24 กรกฎาคม 2557 สำนักงานอาสากาชาดจัดการประชุมติดตามการใช้งานระบบฐานข้อมูลอาสาสมัคร ซึ่งสำนักงานอาสากาชาดได้พัฒนาระบบรูปแบบใหม่ เพื่อการใช้งานที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา รองผู้อำนวยการ นางสิริกันยา ศิริรังษีผู้ช่วยผู้อำนวยการพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด ฝ่ายอบรมและประสานงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกลุ่มงานแผนงาน และเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด โดยมีผู้แทนบริษัทผู้รับทำระบบฐานข้อมูลเป็นผู้ให้คำแนะนำในการใช้งาน

หมวดหมู่