ประชุมกรรมการสโมสร

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 14 กันยายน 2560

ประชุมกรรมการสโมสรอาสากาชาด
วันที่ 14 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและรักษาการนายกสโมสรอาสากาชาด พร้อมที่ปรึกษา กรรมการสโมสรอาสากาชาดร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานภารกิจ 4 ด้าน โครงการต่างๆ การทำงานเป็นทีม กิจกรรมที่จะจัดต่อไป เช่น กฐินสามัคคี ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ และพุทธศาสนา เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและรักษาการนายกสโมสรอาสากาชาดรับมอบสิ่งของจากอาสากาชาดอาวุโส อาทิ อาจารย์จันทร์ฉาย ปทุมานนท์มอบถุงผ้าเพื่อใช้ในโอกาสเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นางนภฤชา โพธิสุข กรรมการสโมสรฯ ได้มอบเงิน สนับสนุนวงดนตรีไทย 20,000บาท โดยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและรุกษาการนายกสโมสรฯมอบให้อาจารย์สาลี่ ปาละกวงศ์ ณ อยุุธยา รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าวแทน และผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและรักษาการนายกสโมสรอาสากาชาดเป็นตัวแทนอาจารย์เฉิดโฉม จัันทราทิพย์ ผู้มีอุปการคุณสำนักงานอาสากาชาดมอบเงินแก่นางสายสม วงศาสุลักษณ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านการบรรเทาทุกข์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง smart farmer ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน

หมวดหมู่