ประชุมกรรมการสโมสร

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 กันยายน 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร รักษาการนายกสโมสรอาสากาชาด เป็นประธานการประชุมกรรมการสโมสรอาสากาชาด พร้อมด้วยอุปนายกสโมสรฯ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสโมสรฯ ดำเนินการประชุมติดตามการดำเนินงานต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ณ สโมสรอาสากาชาดชั้น 2

 

หมวดหมู่