ประชุมกรรมการสโมสรอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 09 พฤศจิกายน 2560

ประชุมสโมสรอาสากาชาด
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและรักษาการนายกสโมสรอาสากาชาด พร้อมที่ปรึกษา กรรมการสโมสรอาสากาชาด รองผู้อำนวยการ ผู้ช่่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด เข้าร่วมประชุมติดตามงานเดือนพฤศจิกายน โดยมีวาระตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และภารกิจสนับสนุนต่างๆ ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานของอาสากาชาด ความคืบหน้าโครงการกิจกรรมตามแผนงานของสำนักงานอาสากาชาดและสโมสรอาสากาชาด และการแนะนำกรรมการสโมสรที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม ณ สโมสรอาสากาชาดชั้น 2

หมวดหมู่