ประชุมกรรมการสโมสรอาสกาาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 ตุลาคม 2560

ประชุมกรรมการสโมสรอาสกาาชาด ประจำเดือนตุลาคม
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ รักษาการณ์ในตำแหน่งนายกสดมสรอาสากาชาด ประธานในที่ประชุมกรรมการสโมสรอาสากาชาด ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานอาสากาชาด อุปนายกสโมสรอาสากาชาด และ คณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด ร่วมประชุม เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของอาสากาชาดในด้านต่างๆ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีความสอดคล้องในการทำงานร่วมกัน ณ สโมสรอาสากาชาด ชั้น2 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

หมวดหมู่