ปฐมนิเทศอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 17 มิถุนายน 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

17 มิถุนายน 2557 เรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดการปฐมนิเทศอาสากาชาดใหม่ พร้อมทั้งบรรยายถึง องค์กรกาชาด ภารกิจของสภากาชาดไทย ภารกิจของสำนักงานอาสากาชาด จากนั้น นางสาวผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด ได้มากล่าวถึงงานและกิจกรรมของอาสากาชาด ในช่วงท้ายของการปฐมนิเทศ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด แสดงความยินดีแก่อาสากาชาด พร้อมทั้งได้แนะนำ นางสิริกันยา ศิริรังษี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่