ปฐมนิเทศการเป็นอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: DD MM YYYY

ปฐมนิเทศและอบรมการเป็นอาสากาชาด 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศและหลักสูตรการเป็นอาสากาชาด โดยมีผู้บริหารของโรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ร่วมเป็นเกียรติ นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการสร้างความพร้อมของอาสาสมัครสภากาชาดไทย จากนั้นวิทยากรของฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด ประกอบด้วย นายวิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน นางสาวอรภร บุญรุ่ง นายปัณณวิทญ์ ปิยะอร่ามวงศ์ นางสาวมารีษา ศรีสุภา ร่วมกันบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การทำงานเป็นทีม และจิตวิทยา มนุษยสัมพันธ์ / ประวัติกาชาด และกลุ่มองค์กรกาชาด / หลักการกาชาด / เครื่องหมายกาชาด / ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย / สำนักงานอาสากาชาด / บทบาท หน้าที่ของอาสากาชาด 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 วิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บรรยายให้ความรู้เรื่อง หลักการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูล การบริจาคดวงตา / หลักการปฐมพยาบาล / การเป็นลม ช๊อก ชัก หมดความรู้สึก / การประเมินผู้บาดเจ็บ บาดแผล แผลไหม้ การห้ามเลือด / การปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน หลักจบการอบรม ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด มอบประกาศนียบัตร ให้โอวาท และปิดการอบรม มีอาสากาชาดเข้าปฐมนิเทศและอบรม จำนวน 41 คน ณ ห้องประชุมศรีราชานคร โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หมวดหมู่