บันทึกเทปถวายพระพร

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 25 กรกฎาคม 2560

25 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รักษาการในตำแหน่งนายกสโมสรอาสากาชาด พร้อมด้วย นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์การหารายได้ และบริหารจัดการทั่วไป นางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรมไทย นายชัยวัฒน์ อิทราชาธร อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านบริการโลหิต ดวงตา อวัยวะ และกรรมการสโมสรอาสากาชาด อาสากาชาด บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ที่กำลังจะมาถึง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11

หมวดหมู่