บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 29 กรกฎาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

29 กรกฎาคม 2556 นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดพร้อมด้วยคณะอาสากาชาด บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

หมวดหมู่