บริษัทญี่ปุ่นดูงานเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนิมิตใหม่

ข่าว, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่: 26 กันยายน 2557

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

บริษัทญี่ปุ่นดูงานเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนิมิตใหม่
วันที่ 25 กันยายน 2557 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศไทย จำกัด ดูงานเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยมีนางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัยและคณะ ประธานชุมชนนิมิตใหม่ให้การต้อนรับ เยี่ยมชมกิจกรรมการเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษแบบอัตโนมัติ การเก็บผลผลิตจากการเกษตร การบริหารจัดการวัสดุอิเลคทรอนิกส์เพื่อเพิ่มมูลค่า และผู้แทนโครงการฯ มอบของที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มาดูงานพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

หมวดหมู่