บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 13 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่13 ตุลาคม 2560 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้เปิดให้ประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ1ปี โดยมีอาสากาชาดฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 20 คน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เริ่มเวลา 09.00-16.00น. โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
โลหิตก่อนปั่นแยก =2685 ยูนิต
โลหิตหลังปั่นแยก = 2700 ยูนิต
รวมทั้งสิ้น 5385 ยูนิต
ทั้งนี้มีประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคโลหิตในครต้งนี้เป็นจำนวนมาก จากนั้นเวลา15.52น. อาสากาชาดได้ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที

หมวดหมู่