บริจาคเงินสมทบกองทุน 80 ปี อาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 25 พฤษภาคม 2564

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดรับมอบเงินจากนางบงกช บวรฤกษ์ อาสากาชาดรุ่น3/2552 มอบเงินจำนวน10,000 บาทเพื่อสนับสนุนกองทุน80ปีอาสากาชาด ณ สโมสรอาสากาชาด โดยผู้อำนวยการมอบของที่ระลึกตอบกลับเพื่อเป็นการขอบคุณในการสนับสนุนกองทุนในครั้งนี้

 

Pin It on Pinterest

Share This