บริจาคสิ่งของ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 มิถุนายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

บริจาคสิ่งของ

วันที่ 3 มิถุนายน2556 คณะอาสากาชาด นำโดยคุณเยาวมาลย์ สมทรัพย์ นำของไปบริจาคที่ รร.บ้านยางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี รร.บ้านยางน้ำกลัดเหนือ และมอบเตียงคนไข้ เครื่องกรองน้ำ ผ้าห่มและอื่นๆ ไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง ณ จ.เพชรบุรี

หมวดหมู่