บริจาคสิ่งของจำเป็น

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 27ธันวาคม 2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผู้แทนคณะกรรมการฝ่ายจ่ายรางวัล 30 บาทพร้อมด้วยอาสากาชาดผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้านพฤกษากาชาด สภากาชาดไทย ได้นำสิ่งของที่ผู้จับสลากได้และมอบคืนให้อาสากาชาดไปบริจาคแก่ผู้ด้อยโอกาสที่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กตาบอดรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) อาทิเช่น เส้นหมี่ มาม่า น้ำหวานเฮลซ์บลูบอย นมถั่วเหลืองLactasoy แป้งเด็ก Kodomo น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาล้างจาน รวมทั้งสิ่งของต่างๆที่เพื่อนๆอาสากาชาดนำไปสมทบ เช่น เสื้อผ้า ตุ๊กตา ของเด็กเล่น และปรอทวัดอุณหภูมิ เป็นต้น โดยมีคุณทัศนีย์ รัตนะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ สาขากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของดังกล่าวด้วยความขอบคุณ รวมทั้งพาเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ยังความปลื้มปีติแก่คณะอาสากาชาดทั้งที่ไปร่วมมอบสิ่งของและทุกท่านที่ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมแต่ก็มีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งสิ่งของเหล่านี้โดยทั่วถึงกัน

 

หมวดหมู่