ครัวเคลื่อนที่

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 6 มกราคม 2561 

ประกอบอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

วันที่ 6 มกราคม 2562 มูลนิธิ​อาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)​ยามยาก สภากาชาดไทย และ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และ เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เครือข่ายจิตอาสาเขตภาคใต้3จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัด สุราษฎร์ธานี​ นครศรีธรรมราช​และ ตรัง จำนวน 130 ท่าน และ กลุ่มแม่บ้านพัฒนาชุมชน
ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาสนับสนุน การฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช​ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก (Pabuk)​ โดยครัวเคลื่อนที่บนรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)​ยามยาก จัดตั้งครัวเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านก้างปลา ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการประกอบอาหาร 3 มื้อ จำนวนกว่า 12,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย

โดยมีประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานในท้องที่ทำการลำเลียงอาหารที่ปรุงเสร็จกระจายไปตามหมู่บ้าน และ ศูนย์​อพยพต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

 

หมวดหมู่