บรรจุถุงยังชีพ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 25 ธันวาคม 2561

คณะอาสากาชาดฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิตร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยากที่กรมทหารราบที่ 11 พหลโยธิน เมื่อวันที่25-26ธันวาคม 2561
และวันที่ 27 ธันวาคม 2561อาสากาชาดฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิตปฏิบัติงานที่ศูนย์โลหิตแห่งชาติได้จัดประชุมประจำปีี ณ ห้องประชุมชั้น9 ศูนย์โลหิตแห่งชาติโดยนายกิตติธัช กลิ่นลอยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดร่วมเป็นเกียรติในการประชุม

 

หมวดหมู่