บรรจุถุงยังชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

ข่าว, การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ, การช่วยเหลือด้านการยังชีพ

วันที่: 05 กุมภาพันธ์ 2559

ประเภท: การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ สนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อบรรจุถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 1,509 ถุง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัด นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี โดยมีอาสากาชาดจากสำนักงานอาสากาชาด นำโดย นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานอาสากาชาดรุ่นเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและอุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านบรรเทาทุกข์และพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมคณะอาสากาชาดรุ่นเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด และอาสากาชาดรุ่นต่างๆ ร่วมบรรจุถุงยังชีพในครั้งนี้ จำนวน 23 ท่าน

หมวดหมู่