น้อมรำลึก 9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 09 มิถุนายน 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 9 มิถุนายน 2557 พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้นำในการวางพวงมาลา ในการนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และ คณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่8 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หมวดหมู่