น้องๆดาราพบประชาชน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 23 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะศิลปินนักแสดงจากซีรีย์together with me the next chapter นำโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร และคณะผู้จัดการงานเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย เดินรณรงค์ภายในงานกาชาดประจำปี 2561 เพื่อขอสนับสนุนและบริจาคการจัดงานในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสภากาชาดไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หมวดหมู่