ถวายแว่นตาในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุแบบรอบด้าน

ข่าว, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย

วันที่: 27 สิงหาคม 2557

ประเภท: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย

26 สิงหาคม 2557 ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ และอาสากาชาด นำแว่นตาถวายแด่พระเทพกิตติเมธี และพระลูกวัด วัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระแบบรอบด้านตามเกณฑ์ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่