ถวายเทียนพรรษา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 01 กรกฎาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2557 นางสาวเจนจิรา อินผูก และกลุ่มอาสารักษ์โลกรักสุขภาพ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัยทัยธรรม ณ วัดธรรมมาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นพาทัศนศึกษาโบราณสถานต่างๆ

หมวดหมู่