ถวายเทียนพรรษาและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 01 กรกฎาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 27 มิถุนายน 2557 นางสาวพจนา ฉ่ำโพธิ์ชา ผู้ดูแลงานเย็บปักถักร้อย แผนการประดิษฐ์ นำคณะอาสากาชาดร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคร่วมสันทนาการสร้างความสนุกสนานแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จังหวัดสุพรรณบุรีต่อจากนั้นได้ ถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัยทัยธรรม ณ วัดคลองชะโด อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หมวดหมู่