ต้อนรับผู้อำนวยการ สนง.บค.

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 11 ตุลาคม 2561

11 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วยนางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสาวจันทิมา สามลฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายวิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด นายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายสิริพงษ์ หอมสุวรรณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ให้การต้อนรับ นางขนิษฐา หงสประภาส ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด กล่าวสรุปโดยรวมถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบงานของสำนักงานอาสากาชาด พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุม สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่