วันที่: 12 ธันวาคม 2555

ประเภท งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 คณะผู้ตรวจเยี่ยมนำโดยนางรัชพิศ ลิมปิวงศ์ นางนลินี สุวรรณ นางสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิตและนางอัญชลี เติมพินิจธรรม เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) เพื่อพบและสัมภาษณ์คณะครูและนักเรียนแกนนำของโรงเรียนบางชันฯ ที่นำเสนอผลสรุปของการทำกิจกรรมต่างๆในคราวต่อไป รวมทั้งให้กำลังใจคณะทำงานครูและนักเรียนแกนนนำ โดยชื่นชมผลงานการทำหนังสั้นที่สำเร็จผลอย่างดีเยี่ยมและการทำกิจกรรมคุณภาพ

หมวดหมู่