ดูงานเยี่ยมผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน

ข่าว, งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

วันที่: 30 กรกฎาคม 2556

ประเภท: งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 นักศึกษาวิทยาพยาบาล สภากาชาดไทยเข้าศึกษาดูงานการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเพื่อนำไปประกอบการเรียน ณ สำนักงานอาสากาชาด โดยมีเรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสาวผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด และนางบุญสนอง ขันธทัตบำรุง ผู้ดูแลอาสากาชาดปฏิบัติงานตึกภปร. ให้การต้อนรับและแนะนำการปฏิบัติงานเยี่ยมผู้ป่วย

หมวดหมู่