ดูงานพลาสม่า

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 01 กันยายน 2560

วันที่1 กันยายน 2560 คณะพยาบาลที่มาศึกษาต่องานเฉพาะทาง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จากจังหวัดต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและดูงานที่ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และซักถามการปฏิบัติงานของอาสากาชาดด้วยความสนใจ

หมวดหมู่