ดูงานปลูกผักไร้ดิน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 16 กันยายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

16 กันยายน 2556 นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากร สาธิต การปลูกผักไร้ดินให้คณะอาสากาชาด จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ณ ชั้น 5 แปลงสาธิต การปลูกผักไร้ดิน สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่