ช่อง 3 สัมภาษณ์การปฏิบัติงานอาสากาชาดพลาสมา

ข่าว, งานสนับสนุนการผลิตพลาสมา ของฝ่ายผลิตพลาสมา

วันที่: 05 ตุลาคม 2558

ประเภท: งานสนับสนุนการผลิตพลาสมา ของฝ่ายผลิตพลาสมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มาบันทึกเทปสัมภาษณ์อาสากาชาดที่ปฏิบัติฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิตเกี่ยวกับการวิธีปฏิบัติงาน คุณสมบัติของอาสากาชาด อุดมการณ์ของอาสากาชาดในการปฏิบัติงาน และสัมภาษณ์ผู้ดูแลอาสากาชาด และอาสากาชาดที่มีอายุมากที่สุด เพื่อนำออกอากาศในวันที่ 3 ตุลาคมหลังข่าวพระราชสำนักในหัวข้อคนดีของสังคมทางช่อง 3 แฟรมมิลี่ ช่อง13 และ23 โดยพิธีกรคือคุณวารุณี ซื่อสัตย์สกุล

หมวดหมู่