งาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2557

ข่าว, การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่: 23 มิถุนายน 2557

ประเภท: การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 พระเจ้าวรวงศ์ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทางเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย งานนี้จัดขึ้นจากการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2557 ภายใต้แนวคิด “ยกระดับชาวนาไทย ก้าวไกลไปกับเพื่อนพึ่ง
(ภาฯ) เกษตรแฟร์” ภายในงานจะได้ทั้งความรู้ วิชาการใหม่ๆ นอกจากนี้ยังมาผลิตภัณฑ์นานาชนิดให้เลือกจับจ่ายอีกมามาย ไปเที่ยวกันนะครับ

หมวดหมู่