งาน วันฟ้าใส รวมใจสู่เด็กพิการ ปี 4

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 04 มิถุนายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

3 มิถุนายน 2556 คณะอาสากาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด ร่วมเป็นเกียรติในงาน
วันฟ้าใสรวมใจสู่เด็กพิการ ปี 4 ในฐานะผู้มีอุปการคุณ โดยมี ดร.สมเดช สีแสง ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมมอบโล่ขอบคุณแก่สำนักงานอาสากาชาด อีกด้วย

หมวดหมู่