งานเลี้ยงเกษียณ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 กันยายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัยและสมาชิกโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงจัดเลี้ยงเกษียณอายุแก่นางนภา บุญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและนางสาวชุลีกร รุ่งมณี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานอาสากาชาด พร้อมเลี้ยงรับหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์คนใหม่คือนางสาวจันทิมา สามลฤกษ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

หมวดหมู่