วันที่: 27 มีนาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับเชิญในรายการบ่ายนี้มีคำตอบเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาดประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคมถึง 6 เมษายน 2556 โดยเน้นกิจกรรมการออกร้านที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ร้านพฤกษากาชาด ร้านเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และกิจกรรมภายในงานมากมาย โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 (โมเดิร์นนายน์ทีวี)

หมวดหมู่