วันที่: 13 กันยายน 2556

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

หลังจากจบการอบรม “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้ Internet” ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2556 ท่านผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 ท่าน และกล่าวปิดการอบรม

หมวดหมู่