คณะแม่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมอบรมอาสากาชาด

ข่าว, งานด้านการอบรม

วันที่: 06 ธันวาคม 2556

ประเภท: งานด้านการอบรม

สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยจัดการอบรมคณะแม่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ 10 ใน”หลักสูตรการเป็นอาสากาชาด” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556 ณ เรือนชบารีสอร์ท อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางปรียา ศรีวัฒนตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธี และนางปานจิต วิชัยดิษฐ์ ประธานคณะแม่บ้าน กฟภ. เขต 1 ภาคใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดได้ส่งผู้ที่สมัครเป็นอาสากาชาดเข้าร่วมอบรมจำนวน 13 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 65 คน
ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ในการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการประเมิน
ผู้บาดเจ็บ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมโดยทีมวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี บรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของอาสากาชาดเพื่อผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีความรู้และสามารถช่วยเหลือสังคมต่อไป
ในการนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบวุฒิบัตร โดยมี ประธานคณะแม่บ้านฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. เขต.1 ให้การต้อนรับ

หมวดหมู่