ขั้นตอนการสมัครเป็นอาสากาชาด

ข่าว, งานด้านการอบรม

วันที่: 15 มิถุนายน 2559

ประเภท: งานด้านการอบรม

ขอเชิญท่านที่มีความต้องการจะสมัครเป็นอาสากาชาด ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัคร และ เตรียมเอกสารได้ดังนี้
1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน และ กรอกใบสมัครด้วยตนเอง
—–*—–
ได้ที่ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ถนนพระราม4 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
หรือ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-256-4583-4 ต่อ 104,124 ฝ่ายอบรมและประสานงาน
02-256-4287 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
–มาร่วมกันทำความดี สร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมแห่งจิตอาสา–

หมวดหมู่