ขอเชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2556

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 มีนาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

ขอเชิญอาสากาชาดและท่านที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สุงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2556 และร่วมงานรดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมใหญ่ตึกภปร.ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 26 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.

หมวดหมู่