ขอพรปีใหม่เลขาธิการสภากาชาดไทย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 28 ธันวาคม 2561

ขอพรปีใหม่เลขาธิการสภากาชาดไทย
28 ธันวาคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นำผู้บริหารสำนักงานอาสากาชาด และอุปนายกสโมสรอาสากาชาด เข้าขอพรและมอบกระเช้า เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562 ที่กำลังมาถึง ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฒโน) สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่