ขอพรปีใหม่ผู้บริหารสภากาชาดไทย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 28 ธันวาคม 2560

28 ธันวาคม 2560 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย ให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแทพย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วย นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสาวจันทิมา สามลฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด เข้ามอบกระเช้าผลไม้ เนื่องโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ตึกนิลุบล กุลแพทย์

หมวดหมู่