วันที่: 24 มีนาคม 2557

ประเภท: กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

วันที่ 24 มีนาคม 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดพร้อมด้วยนางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด อุปนายกสโมสรอาสากาชาดและคณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด เข้าพบ Mr.Hisamichi Koga ประธานส่วนความช่วยเหลือสังคมคณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เพื่อรับมอบเงินและอุปกรณ์เครื่องเขียนรวมมูลค่า 654,500 บาทสำหรับใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรอาสากาชาด ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ Mr.Hisamichi Koga เพื่อเป็นการขอบคุณการสนับสนุนกิจกรรมด้วยดีตลอดมา ณ หอการค้าญี่ปุ่น อาคารออลซีซั่น กรุงเทพฯ

หมวดหมู่