กีฬากาชาดเกม

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2562

กีฬากาชาดเกมส์

วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดและปิดกีฬาบุคลากรสภากาชาดไทย ครั้งที่ 8 ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย มีผู้บริหารสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมงานจำนวนมาก กาชาดเกมส์เริ่มมีการแข่งขันกันมาตั้งแต่ วันที่4 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกีฬาทั้งหมด 9 ชนิดกีฬา แบ่งหน่วยงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ออกเป็น 4 สี สีม่วง สีชมพู สีฟ้า และสีเขียว สำนักงานอาสากาชาดอยู่ในกลุ่มสีเขียวประกอบด้วย สถานเสาวภา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สำนักงานจัดหารายได้ ศูนย์ดวงตา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย สำนักงานโภชนาการ สวนจิตรลดา สำนักงานอาสากาชาดจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาประเภท โบวลิ่ง เปตอง ได้ หนึ่งเหรียญทองจากโบวลิ่ง หนึ่งเหรียญเงิน สองเหรียญทองแดง จากเปตอง

 

หมวดหมู่