วันที่: 25 มิถุนายน 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานอาสากาชาด นำโดยนางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัยและสมาชิกโครงการฯ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ โคละทัตผู้ประสานงานโครงการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จ.นครสวรรค์และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ เมื่อวันที 24 มิถุนายน 2556 มีการจัดกิจกรรม Openhouse ผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ แก่อาสากาชาดที่สนใจมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการโครงการฯ

หมวดหมู่